СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – публикувано на 29.03.2018 г. Ценовите оферти на участниците в процедурата ще се отворят на 10.04.2018 г  от 13:00 часа.

Документи за участие

1. Решение 2. Обявление 3. Указания за участие 4.Техническа спецификация 5.0.ОБРАЗЦИ 5.1. ESPD-BG1- Образец № 2 5.2.КСС – Приложение № 1 6.Проект на договор 7.Технически проект