Текущи документи и плащания

Информашия за ивършено плащане – 04.12.2015г.

Разяснения по документацията за участие

07.08.2015г.- Разяснение №1

Документация за участие

Публична покана Публична покана – AOP-Vaklino ОБРАЗЦИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ тристранен договор – проект тристранен договор-прил. 1 тристранен договор-прил. 2

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана Публична покана – AOP-Vaklino ОБРАЗЦИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ тристранен договор – проект тристранен договор-прил. 1 тристранен договор-прил. 2