Гаранции за изпълнение

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора

Текущи документи и плащания по договора

14.04.2015г. –ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПЛАЩАНИЯ-ПО-ДОГОВОРА 09.07.2015г. – ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПЛАЩАНИЯ-ПО-ДОГОВОРА

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР № Д-76/05.03.2015г.

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана Покана АОП

Документация за участие

Образци Проект на договор Техническа спецификация