Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

РЕШЕНИЕ № РД-04-371-22.07.2016г. публикуван на 25.072016г

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ по чл. 72, ал.1 от ЗОП, № 401-9-22.07.2016г. – публикуван на 25.07.2016г Съобщение за отваряне на ценови оферти- публикуван на 07.06.2016г. ПРОТОКОЛ по чл.68, ал.7 от ЗОП от 18.05.2016г.- публикуван на 18.05.2016г.

Решения за промяна в документацията

Решение за промяна – удължаване на срока за представяне на оферти до 17:00 часа на 14.05.2016г.

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 3 – 10.05.2016г. Разяснение № 1 – 20.04.2016г. Разяснение № 2 – 03.05.2016г.

Документация за участие

1- Документация 2- Техническа спецификация – ДСП 3- Техническа спецификация – ЦДЯ и ЦДГ 4- Образци 5- Проекто – Договор КСС-Приложение № 1 КСС-Приложение № 2 – ново КСС-Приложение № 3 – ново