Протоколи и доклади на комисията

Протокол №2 от 02.10.2017г. – публикуван на 02.10.2017 г. Протокол № 1 от 12.09.2017г. – публикуван на 13.09.2017г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1.Обява 2-Указания за участие 3-Образци 4- Задание за проектиране 5- Проект на договор 6-Извадка от кадастър