Текущи документи и плащания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА – 22.04.2016г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ – 05.04.2015год.

Публична покана по чл.101б на ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА АОП ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР    

Документация за участие

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР