Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 3 – публикуван на 27.11.2019г. Протокол № 2 – публикуван на 27.11.2019г. Протокол № 1 – публикуван на 17.04.2019г.

Решение за завършване на процедурата

Решение № 586 от 26.11.2019г. – публикуван на 27.11.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА Уведомяваме Ви, че на 11.09.2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на … Read more

Текущи документи

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – 18.02.2019 17:35

Документация за участие – Публично състезание с предмет: „ Избор на изпълнител за изпълнение на СМР“

Документация Технически проект – Водопроводи

Откриване на процедура – Публично състезание с предмет: „ Избор на изпълнител за изпълнение на СМР“

Линк в АОП