Покана и документация за участие

ДО: ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ФЕСТИВАЛИ ЗА ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИОННИ ИЗКУСТВА-БЪЛГАРИЯ /ЦИОФФ-БЪЛГАРИЯ/“ БУЛСТАТ: 175935033 НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕМИЛ БОЯНОВ ПАВЛОВ , ПРЕДСЕДАТЕЛ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ БЛ. 173, ЕТ. 7,  АП. 112, ГР. СОФИЯ  1309 тел. 0879401191 ПОКАНА за представяне на оферта и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка … Read more

Протоколи и доклади на комисията

РЕШЕНИЕ – публикувано на 30.11.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 30.11.2018 г. Протокол № 1 публикуван на 18.07. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителен надзор на обект „Реконструкция, ремонт, … Read more

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 20.07.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на спортна … Read more

Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите

Съобщение На основание чл. 53 от ППЗОП, уведомяваме кандидатите, че отварянето на офертите ще се извърши на 09.07.2018 г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала, ет №2 на община шабла, намираща се на ул. „Равно поле“  № 35, гр. Шабла