Протоколи и доклади на комисията

Доклад – Публикуван на 28.05.2019г. Протокол цени – Публикуван на 28.05.2019г. Протокол 2 – Публикуван на 28.05.2019г. ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 08.05.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 21.05.2019 г. от 10:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка и гаранционно … Read more