Договор за обществена поръчка

Д-40 – ОП № 6 Д-41 – ОП № 5 Д-43 – ОП № 2 Д-42 – ОП № 4 Д-44 – ОП № 3 Д-72 – ОП № 1

Решение за завършване на процедурата

РЕШЕНИЕ № РД-04-502 – публикуван на 14.12.2018г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 -публикуване на 14.12.2018г. Протокол № 1 – публикуван на 17.09.2018 г.

Протоколи и доклади на комисията

ДОКЛАД СМР ДГ ПРОТОКОЛ 2 СМР ДГ ПРОТОКОЛ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ СМР ДГ РЕШЕНИЕ № РД-04-422 ОТ 23.10.2018 СМР ДГ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНВЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. от 15:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на оборудване и обзавеждане в … Read more

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 10.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 06.08.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на консултантски … Read more

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 3 – публикувано на 27.06.2018 г. Разяснение № 2 – публикувано на 19.06.2018 г. Разяснение № 1 – публикувано на 15.06.2018 г.

Решения за промяна в документацията

Решение за промяна