Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 06.08.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на консултантски … Read more

Обща информация

1.      Публично състезание, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от закона за устройството на територията Обособена на две позиции както следва: Обособена позиция № 1: за обект „СМР на първи етап за „Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа“ от   кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/“, по проект  „Реконструкция … Read more