Разяснения по документацията за участие

Отговор на въпрос №1

Документация за участие

Отговор на въпрос №1 Покана АОП Публична покана ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Покана АОП Публична покана