Документация за участие

Отговор на въпрос №1 Покана АОП Публична покана ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР