Съобщаване за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 31.05.2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на оборудване … Read more

Обща информация

Линк в РОП Публично състезание с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: Доставка на компютърно оборудване и софтуер по технически спецификации; Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционално цветно копирно устройство по технически спецификации. В изпълнение на проект № ROBG-338 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, осъществяван … Read more