Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 06.07.2018 г. ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 26.06.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 29.06.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Рехабилитация  на улична … Read more

Договор за обществена поръчка

Договор № 93 от 31.05.2018 г. – за обособена позиция № 2 Договор № 100 от 14.06.2018 г. – за обособена позиция № 3 Договор № 101 от 14.06.2018 г. – за обособена позиция № 1

Документация за участие

ОБЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ 1.-Документация- 16.05.2018 г. 2.- Методика 3.-Техническа спецификация 4.1.-КСС – Позиция № 1- 23.05.2018 г. 4.2.-КСС – Позиция № 2 4.-Образци 5.-Проект на договор 6 – еЕЕДОП Техническа документация

Разяснения по документацията за участие

РАЗЯСНЕНИЕ № 2 – 23.05.2018 г. РАЗЯСНЕНИЕ № 1 – 16.05.2013 г.

Решения за промяна в документацията

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ- 23.05.2018 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ – 16.05.2018 г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ 2 – публикуван на 21.05.2018 г. ПРОТОКОЛ – публикуван на 10.05.2018 г.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал.4 от ЗОП ДО    „ДЕОМИД“ ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ ЖК. „ЧАЙКА“ БЛ.50, ВХ. Б, АП. 2 ТЕЛ: 052 780358,ФАКС: 0520 300358 ГР. ВАРНА   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал. 4 от ЗОП УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КРЪСТЕВ, На 05.04.2018 г., с писмо с обратна разписка с „Български пощи“ АД, Ви  е  изпратен  Протокол … Read more