Документация за участие

  ДО: „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“  ЕООД БУЛСТАТ: 834 025 484 НА ВНИМАНИЕТО НА: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:, УЛ. ПОП БОГОМИЛ 3 ГР. ДОБРИЧ, П.КОД 9300 тел. 0896695309   ПОКАНА за представяне на оферта и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги (нощувки, хранене, транспорт, медицинско обслужване и др.) за … Read more