Гаранции за изпълнение

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – ССС ИНЖИНЕРИНГ ЕООД

Текущи документи и плащания по договора

18.01.2016г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР – 04.09.2015г.

Договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка

Документация за участие

Покана АОП Публична покана Техническа спецификация Количествена сметка Образци Количествено – стойностна сметка Проект на договор

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Покана АОП Публична покана