Документация за участие

ОФ-80-28.09.2016г. – ХИДРОСТРОЙ АД ОФ-81-28.09.2016г. – ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОФ-82-28.09.2016г. – ЗЕБРА ООД ОФ-83-28.09.2016г – ТАНАТОС ООД

Покана за представяне на оферта

Покана за пазарни консултации Необходими документи: Представяне на участника Шабла – образец 1 Техническо предложение Шабла – обр. 2 Ценово предложение Шабла – обр. 3 техн. спецификация_ВиК КС_ВиК_Дуранкулак КС_ВиК_Тюленово КС_ВиК_Горун_