Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение № РД-04-266 от 09.06.2016г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл.72, ал.2 от ЗОП – публикуван на 10.06.2016г. Съобщение за отваряне на ценови оферти – ценовите оферти ще се отворят на 07.06.2016г. от 10:00 часа. Протокол по чл. 68, ал.7 от ЗОП – 13.05.2016г.

Документация за участие

1 – Документация и образци 2 – Техн.спецификация 3 – Проектодоговор