Гаранции за изпълнение

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-БОЛДА ООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-БОЛДА ООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-РАД ГРУПА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ООД

Текущи документи и плащания

18.01.2016г. информация за извършени плащания по договора

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР за обособена позиция № 1 ДОГОВОР за обособена позиция № 2 ДОГОВОР за обединена позиция № 3 ДОГОВОР за обединана позиция № 4

Протоколи и доклади на комисията

Протокол – 07.12.2015 г. Протокол по чл. 101д, ал.2 от ЗОП – 10.12.2015г.

Публична покана по чл.101б на ЗОП

РАЗЯСНЕНИЯ – 23.11.2015г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА – АОП  – ИД № 9047773 /дата 18.11.2015г. ОБРАЗЦИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР    

Обща информация

АОП –  ИД № 9047773 /дата 18.11.2015г. „Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване в изпълнение на проект: „Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла”,финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.3. от Стратегията за местно развитие на МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК … Read more

Документация за участие

ОБРАЗЦИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР