Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Уведомяваме Ви, че на 11.09.2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Избор на изпълнител за изпълнение на  СМР както следва: Втори етап: „Реконструкция на водопровод по ул. „Черни връх“ от  кръстовището с ул. „Равно поле“ /о.т.243/ до кръстовището  с ул. „.Въча“ /о.т.358/“; Трети етап: „Реконструкция на водопровод по ул. „Възраждане“ от кръстовището с ул. „Добруджа“/ о.т.125/ до края /о.т.88/“,  по проект  „Реконструкция на водопровод по ул. „Черни връх“ от кръстовището с ул. „Равно поле“ /о.т.243/ до кръстовището с „Въча“ /о.т.358/, по ул. „Възраждане“ от кръстовището с ул. „Добруджа“/ о.т.125/ до края /о.т.88/, по  ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/, гр. Шабла,  общ. Шабла. “

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл. 54 от ЗОП.