Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак, Детска ясла „Радост“ гр. Шабла, … Read more

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП – публикуван на 27.07.2020г. Протокол №2 – публикуван на 27.07.2020г. Протокол № 1– публикуван на 08.07.2020г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-255 от 19.06.2020 г. Протокол по чл. 181, ал.4 Протокол № 3 Протокол № 2 Протокол № 1 – публикуван на 02.06.2020 г.

Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-251 от 18.06.2020 г. – публикувано на 18.06.2020г. Протокол № 2 – публикуван на 18.06.2020г. Протокол № 1 – публикуван на 19.05.2020 г.

Договор за обществена поръчка

Договор № Д-81 от 12.06.202 г.

Протоколи и доклади на комисията

Съобщение за допусната грешка в Протокол по чл. 192, ал.4 ЗОП Протокол – публикуван на 27.11.2019г.